Tài Chính

Tổng Hợp bao hiem xa hoi quan hai chau | The NXT Coin

18
Tổng Hợp bao hiem xa hoi quan hai chau | The NXT Coin

BHXH Quận Hải Châu – Đà Nẵng

BHXH Quận Hải Châu trực thuộc BHXH thành phố Đà Nẵng, là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam). Địa chỉ tại số 232-234 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng.

BHXH Quận Hải Châu

Bạn đang xem: bao hiem xa hoi quan hai chau

Số tài khoản Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu

Tên tài khoản:

Tham khảo: Tổng Hợp Vàng Bạc 24H | The NXT Coin

Kho bạc Nhà nước quận Hải Châu: 3741 MÃ NSNN 1056612 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hải Châu: 2001202917025 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng: 561.10.00.9843025 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng: 004.1.00.0203379 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đà Nẵng: 917 055 000000 Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Đà Nẵng: 307 110 6 777999 Lưu ý:

Khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN trong Nội dung cần ghi rõ Mã đơn vị (Ví dụ: YN01234) – Tên đơn vị. Trường hợp đơn vị lập một chứng từ nộp tiền cho nhiều mã (như YN, IC, BW) thì phải ghi rõ số tiền nộp cho từng mã đơn vị.

BHXH thành phố Đà Nẵng

Chức năng

Tham khảo: Kiến Thức gửi tiền bằng chứng minh nhân dân | The NXT Coin

Giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý quỹ BHXH, BHYT. Chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn của UBND Tp Đà Nẵng. BHXH Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có trụ sở đặt tại tỉnh lỵ, có dấu, tài khoản riêng.

Nhiệm vụ, quyền hạn

– Tổ chức xét duyệt hồ sơ, giải quyết các chính sách, chế độ BHXH; cấp các loại sổ, thẻ BHXH, BHYT. – Tổ chức thực hiện thu các khoản đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện. – Tổ chức quản lý, phát triển và lưu trữ hồ sơ các đối tượng tham gia BHXH. – Tổ chức hợp đồng với cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp để phục vụ người có sổ, thẻ BHXH theo quy định. – Tổ chức thực hiện công tác giám định chi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đảm bảo khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ BHXH. – Tổ chức thực hiện chi trả các chế độ BHXH cho đối tượng đúng quy định. – Thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí. Chế độ kế toán, thống kê theo quy định của nhà nước, của BHXH Việt Nam và hướng dẫn BHXH cấp huyện thực hiện. – Kiểm tra việc thực hiện các chế độ thu, chi BHXH đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị với cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước. Và cơ quan cấp trên của đơn vị sử dụng lao động hoặc cơ sở khám chữa bệnh để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về các chế độ BHXH. – Giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân theo thẩm quyền. – Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ BHXH trên địa bàn tỉnh. – Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chế độ BHXH. – Tổ chức ứng dụng khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động BHXH tỉnh. – Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính. Và tài sản thuộc BHXH tỉnh theo phân cấp của BHXH Việt Nam. – Thực hiện chế độ báo cáo với BHXH Việt Nam và UBND tỉnh theo quy định.

Nguồn: thenxtcoin.com

Danh mục: Tài Chính
Nguồn: https://thenxtcoin.com

0 ( 0 votes )

The NXT Coin

https://thenxtcoin.com
Blog Tin tức coin ,trang tin tức bitcoin mới ,tin tức cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất về tiền điện tử, Bitcoin ...

Readers' opinions (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÀi Viết liên quan

Load more