Blog

Kiến Thức Di chuyển hoặc sao chép ô và nội dung ô

81
Kiến Thức Di chuyển hoặc sao chép ô và nội dung ô

Theo mặc định, việc sửa bằng cách kéo và thả sẽ được bật để bạn có thể dùng chuột để di chuyển và sao chép các ô.

 1. Chọn các ô hoặc phạm vi ô bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

  Bạn đang xem: cắt hoặc sao chép lại.

  Xem thêm: Kiến Thức 114 thực đơn giúp chị em trả lời câu hỏi ‘hôm nay ăn gì?’

  Chọn nội dung ô trong Excel

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để di chuyển một ô hoặc phạm vi ô, hãy trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ chuột hóa thành một con trỏ di chuyển Di chuyển con trỏ, hãy kéo ô hoặc phạm vi ô đến một vị trí khác.

  • Tham khảo: Tổng Hợp 17 sự khác nhau trong cách suy nghĩ của người giàu và người nghèo

   Để sao chép một ô hoặc phạm vi ô, giữ Ctrl đồng thời trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ chuột hóa thành một con trỏ sao chép Con trỏ sao chép, hãy kéo ô hoặc phạm vi ô đến một vị trí khác.

Khi bạn sao chép các ô, tham chiếu ô sẽ tự động được điều chỉnh. Nhưng khi bạn di chuyển các ô, tham chiếu ô sẽ không được điều chỉnh và nội dung của các ô đó và trong mọi ô trỏ tới chúng có thể được hiển thị dưới dạng lỗi tham chiếu. Trong trường hợp này, bạn phải điều chỉnh thủ công các tham chiếu.

Nếu vùng sao chép đã chọn bao gồm các cột, hàng hoặc ô ẩn, Excel sẽ sao chép chúng. Bạn có thể phải hủy ẩn tạm thời cho dữ liệu bạn không muốn đưa vào khi sao chép thông tin.

Danh mục: Blog
Nguồn: https://thenxtcoin.com

0 ( 0 votes )

The NXT Coin

https://thenxtcoin.com
Blog Tin tức coin ,trang tin tức bitcoin mới ,tin tức cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất về tiền điện tử, Bitcoin ...

Readers' opinions (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÀi Viết liên quan

Load more