Blog

Kiến Thức Chỉ số dòng tiền – Chỉ số MFI

113
Kiến Thức  Chỉ số dòng tiền – Chỉ số MFI
Kiến Thức Chỉ số dòng tiền – Chỉ số MFI

MFI là gì

Sử dụng Chỉ Báo MFI

Chỉ báo có thể được sử dụng để xác định tình trạng vượt mua và vượt bán các giao dịch, đồng thời để xác định khả năng điểm đảo chiều.

Việc giao nhau các ranh giới của vùng vượt mua/vượt bán:

Bạn đang xem: chỉ số mfi

  • Giao dịch được coi là vượt mua, nếu chỉ số tăng trên 80. Một dấu hiệu bán xuất hiện, khi chỉ số giao với giới hạn khu vực vượt mua ở trên;
  • Giao dịch được coi là vượt bán, nếu chỉ số giảm dưới 20. Một dấu hiệu mua xuất hiện, khi chỉ số giao với giới hạn khu vực vượt bán ở dưới.

Sự phân kỳ của chỉ báo và giá giao dịch:

  • Dấu hiệu suy yếu của xu hướng tăng khi việc tăng giá đến mức tối đa mới không xác nhận sự chuyển biến của chỉ báo, khả năng đảo chiều dưới;
  • Dấu hiệu suy yếu xu hướng giảm khi việc giảm giá đến mức mới thấp nhất không xác nhận sự chuyển của chỉ báo, khả năng đảo chiều lên.

Xem thêm: Tổng Hợp ACX | The NXT Coin

Chỉ số MFI - Money Flow Index

Tính toán Chỉ Báo MFI

Để tính toán chỉ báo cần thực hiện như sau: 1. TP = (H + L + C) / 3; 2. MF = TP*Vol; 3. MR = Sum(MF+) / Sum(MF-); 4. MFI = 100 – (100 / (1 + MR)) trong đó : TP – giá tiêu biểu; H – mức tối đa hiện tại; L – mức thấp nhất hiện tại; C – giá đóng cửa; MF – dòng tiền (tích cực (MF+), nếu TP hiện tại > TP trước đó; tiêu cực (MF-) trong trường hợp ngược lại); Vol – khối lượng; MR – chỉ số tiền.

Danh mục: Blog
Nguồn: https://thenxtcoin.com

Làm thể nào để thiết lập Chỉ số dòng tiền (MFI) trong sàn giao dịch

Hãy dùng indicator sau khi tải một trong những phần mềm giao dịch của công ty IFC Markets

0 ( 0 votes )

The NXT Coin

https://thenxtcoin.com
Blog Tin tức coin ,trang tin tức bitcoin mới ,tin tức cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất về tiền điện tử, Bitcoin ...

Readers' opinions (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÀi Viết liên quan

Load more