Tài Chính

Kiến Thức Làm sao để đọc hiểu chính xác các trường trong thanh toán L/C

37
Kiến Thức Làm sao để đọc hiểu chính xác các trường trong thanh toán  L/C

Phương thức thanh toán L/C là cách thức thanh toán quốc cực kì phổ biến trong xuất nhập khẩu hàng hóa bởi có tính an cao cao hơn so với các cách thức thanh toán khác. Tuy nhiên thủ tục khi làm LC khá phức tạp, việc đọc hiểu và xác định tính chuẩn xác của một LC là điều khá phức tạp. Do đó “làm sao để đọc hiểu và kiểm tra chuẩn xác nội dung L/C” vấn đề mà thenxtcoin.com chia sẻ qua nội dung sau đây.

40A: FORM OF DOCUMENTARY CREDIT – Loại L/C trong phương thức thanh toán L/C

L/C thường là loại không huỷ ngang (Irrevocable), nếu như không ghi mục này L/C tự động được hiểu là L/C không huỷ ngang. Tại đây cũng cho biết L/C sở hữu công nhận hay không (Confirmed) hoặc L/C sở hữu chuyển nhượng hay không (Transferable).

Bạn đang xem: dịch các trường trong l/c

Ví dụ:

IRREVOCABLE Không huỷ ngang

31D: DATE AND PLACE OF EXPIRY – Hiệu lực của L/C

Bất kì L/C nào cũng phải quy định ngày hết hạn hiệu lực (DATE OF EXPIRY), nếu không quy định ngày này L/C là vô hiệu lực ngay từ khi bắt đầu. Ngày bị quá hạn hiệu lực của L/C phải sau ngày giao hàng một thời gian phù hợp, nếu không có quy định gì được hiểu là 21 ngày thực hiện công việc sau ngày giao hàng (theo UCP 600). Người xuất khẩu sẽ phải tính toán để bảo đảm L/C còn hiệu lực một khi cộng tất cả các ngày tính từ ngày giao hàng:

  1. Thời gian chuyển hàng (ví dụ: 30 ngày kể từ ngày mở L/C);
  2. Thời gian lô hàng đi từ cảng bốc tới cảng dỡ (ví dụ: 15 ngày)
  3. Thời gian chuẩn bị và xuất trình chứng từ (ví dụ: 05 ngày làm việc);
  4. Các ngày nghỉ, ngày lễ vào khoảng thời gian thời gian hành động L/C (ví dụ: 04 ngày).
đọc hiểu chính xác các trường trong thanh toán L/C
quá trình L/C

L/C có thể ghi nơi hết hạn hiệu lực (PLACE OF EXPIRY) ở nước người xuất khẩu (tức là tại ngân hàng thông báo) hoặc ở nước người nhập khẩu (tức là tại tổ chức tài chính mở). Người xuất khẩu sẽ mong muốn chọn Nơi bị quá hạn hiệu lực ở nước người xuất khẩu vì như vậy người xuất khẩu chỉ phải xuất trình bộ chứng từ tại ngân hàng Thông báo là okeyy nghĩa vụ của mình, không cần quan tâm và sợ rủi ro ngân hàng thông cáo chậm gởi bộ chứng từ sang ngân hàng mở.

Xem thêm: Bán hàng trên website – eCommerce

Ví dụ:

181007 IN MALAYSIA

L/C hết hạn hiệu lực vào ngày 07 tháng 10 năm 2018 tại Malaysia (nước người xuất khẩu)

32B: CURRENCY CODE, AMOUNT – Tiền tệ và giá trị L/C

Mã tiền tệ (CURRENCY CODE) ghi theo hợp đồng và gồm có 3 chữ cái theo chuẩn mực ISO.

nếu trong hợp đồng điều khoản số lượng có dung sai (Tolerance) thì thành quả L/C (AMOUNT) hay số tiền phải thanh toán cũng phải ghi dung sai. L/C có biểu hiện dung sai theo tỷ lệ phần trăm hoặc bằng khoản tiền lớn nhất mà người thụ hưởng được thanh toán. Theo UCP 600, nếu như L/C không ghi mục này thì ngân hàng mở L/C được phép thanh toán cho bộ chứng từ có dung sai +/- 5%.

Ví dụ:

USD 31728.48 00/05

nghĩa là cho phép số tiền thanh toán theo L/C nằm trong khoảng từ 30142.056 USD đến 31728.48 USD (nghĩa là L/C chỉ chấp thuận Invoice giảm 5% so sánh với hợp đồng, không chấp thuận Invoice tăng).

46A: DOCUMENTS REQUIRED – Bộ chứng từ được yêu cầu xuất trình

đọc hiểu chính xác các trường trong thanh toán L/C
quá trình thanh toán L/C

Xem thêm: Kiến Thức chế độ hưu trí của giáo viên | The NXT Coin

Phần này L/C sẽ ghi dựa trên bộ chứng từ mà người nhập khẩu yêu cầu người xuất khẩu chuẩn bị theo hợp đồng. đồng thời, tổ chức tài chính cũng yêu cầu thêm một số quy định về chứng từ theo tập quán kiểm tra chứng từ ISBP.

Ví dụ:

1./ SIGNED COMMERCIAL INVOICE

Hoá đơn thương mại đã ký tên.

2./ FULL (3/3) SET OF ORIGINAL AND O1 COPY OF CLEAN SHIPPED ON BOARD OCEAN BILL OF LADING MADE OUT TO ORDER OF VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE, BRANCH NO. 5 – HOCHIMINH CITY, MARKED “FREIGHT PREPAID” AND NOTIFY THE APPLICANT WITH FULL ADDRESS. B/L MUST SHOW NAME, ADDRESS, TEL, FAX. NO OF SHIPPING AGENT IN VIETNAM.

Bộ đầy đủ 3 bản gốc và 1 bản sao vận đơn đường biển sạch, hàng đã bốc lên tàu. Người nhận hàng trên vận đơn (Consignee) thể hiện: theo lệnh của ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh số 5, thành phố Hồ Chí Minh. Ghi chú trên vận đơn cước phí vận chuyển đã trả trước. thông cáo hàng đến trên vận đơn (Notify’s party): người yêu cầu mở L/C (người nhập khẩu) với phong phú địa chỉ. Trên B/L phải thể hiện tên, địa chỉ, số điện thoại, số Fax của đại lý hãng tàu tại Việt Nam.

3./ DETAILED PACKING LIST trong thương thức thanh toán L/C

Phiếu đóng gói cụ thể.

4./ CERTIFICATE OF ORIGIN FORM D ISSUED BY MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY OF MALAYSIA IN DUPLICATE

Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D, do Bộ Thương mại và Công nghiệp tại Malayxia cấp, lập 02 bản.

5./ CERTIFICATE OF ANALYSIS ISSUED BY MANUFACTURER “ LEIVY LABORATORIES SDN. BHD” một trường quan trọng trong L/C

Giấy chứng nhận phân tích, được cấp bởi nhà cung cấp “ Phòng thí nghiệm/ nhà máy của tổ chức Leivy”

6./ FULL SET OF ORIGINAL PLUS 01 COPY OF INSURANCE POLICY/ CERTIFICATE IN ASSIGNABLE FORM AND ENDORSED IN BLANK, COVERING CLAUSE ICC (A) FOR 110 PCT INVOICE VALUE. NAME, ADDRESS, TEL NO. , FAX NO., OF THE INSURANCE COMPANY IN HO CHI MINH CITY, VIETNAM MUST BE SHOWN.

Bộ đầy đủ bản gốc và 01 bản sao đơn hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm, dưới hình thức có khả năng chuyển nhượng được và đã ký hậu bỏ trống, điều kiện bảo hiểm loại A (theo ICC), tỉ lệ bảo hiểm là 110% trị giá hoá đơn. Trên chứng từ này phải biểu hiện tên, địa chỉ, số máy, số Fax của tổ chức Bảo hiểm tại Viet Nam.

Xem thêm: Hướng dẫn công thức tính ngày công trong excel mới nhất 2020

47A: ADDITIONAL CONDITIONS – Các điều khoản thêm vào

Mục này ghi các nội dung khác mà người nhập khẩu yêu cầu người xuất khẩu hành động tuy nhiên chưa được ghi ở các mục khác trong L/C.

Ví dụ:

1./ ONE ADDITIONAL COPY/ PHOTOCOPY OF REQUIRED DOCUMENTS TO BE PRESENTED FOR LC ISSUING BANK’S tệp. OTHERWISE USD 10.00 WILL BE DEDUCTED FROM THE PROCEEDS.

Một bộ chứng từ bản sao được xuất trình bổ sung cho ngân hàng để ngân hàng lưu hồ sơ dữ liệu. nếu như không, ngân hàng sẽ trừ phí 10 USD trong lúc xử lý chứng từ

Tham khảo: Tổng Hợp cho vay theo món là gì | The NXT Coin

2./ A DISCREPANCY FEE OF USD 60.00 SHOULD BE DEDUCTED FROM THE PROCEEDS FOR ALL DOCUMENTS NEGOTIATED WITH DISCREPANCIES DRAWN UNDER THIS CREDIT. NOTWITHSTANDING ANY INSTRUCTION TO THE CONTRARY, THIS CHARGE SHOULD BE FOR tài khoản OF THE BENEFICIARY.

Phí bất hợp lệ là 10 USD có thể được khấu trừ trong lúc xử lý chứng từ khi bộ chứng từ phát sinh bất hợp lệ với L/C. Các khoản phí này sẽ bị trừ vào tài khoản của người thụ hưởng

3./ ALL DOCUMENTS MUST BE ISSUED IN ENGLISH, HAVE TITLE AS LC CALLED FOR AND BE DATED, PRESENTED IN TRIPLICATE (UNLESS OTHERWISE STATED), SHOW LC NUMBER AND LC ISSUING DATE.

Toàn bộ các chứng từ phải được lập bằng tiếng anh, tên (tiêu đề) chứng từ phải đúng với tên gọi được nêu trong L/C và các chứng từ phải được ghi ngày, chứng từ được xuất trình 03 bản (trừ khi có qui định khác), trên chứng từ phải có số và ngày mở L/C.

4./ T.T.R NOT ALLOWED – chú ý trong phương thức thanh toán L/C

Hoàn trả tiền bằng điện giữa các tổ chức tài chính không được chấp nhận

5./ BENEFICIARY’S ADDRESS: LOT 1870, JALAN KPB 8, KAWASAN PERINDUSTRIAN KG. BARU, BALAKONG, 43300 SERI KEMBANGAN, SELANGOR, MALAYSIA. TEL/ FAX: 603 8961 8277/ 276

Địa chỉ của người thụ hưởng là: LOT 1870, JALAN KPB 8, KAWASAN PERINDUSTRIAN KG. BARU, BALAKONG, 43300 SERI KEMBANGAN, SELANGOR, MALAYSIA. Số điện thoại/ Fax: 603 8961 8277/ 276.

Xem thêm: Thực phẩm bẩn là gì? Tại sao lại có thực phẩm bẩn?

48: PERIOD FOR PRESENTATION – Thời hạn xuất trình chứng từ

Bên nhập khẩu cần bộ chứng từ sớm để thực hiện nhận hàng ở cảng đến nên thường tính toán và xác định thời hạn xuất trình chứng từ sau ngày giao hàng một thời gian thích hợp. nếu như không quy định cụ thể thì theo điều 14c UCP 600: tổ chức tài chính phát hành L/C sẽ từ chối chứng từ xuất trình sau 21 ngày kể từ ngày giao hàng.

Ví dụ:

DOCUMENTS MUST BE PRESENTED WITHIN 10 DAYS AFTER SHIPMENT DATE BUT WITHIN THE VALIDITY OF THE CREDIT

Bộ chứng từ phải được xuất trình trong vòng 10 ngày kể từ ngày giao hàng nhưng vẫn còn trong thời hạn hiệu lực của L/C.

Các yêu cầu khác: Additional Requires

Hy vọng những share về công thức thanh toán L/C sẽ giúp bạn hiểu hơn, kiếm tra và thực hiện phương pháp này chuẩn xác hơn. post được support tư vấn từ giáo viên Xuất nhập khẩu Lê Ánh- chuyên gia training các lớp nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế.

Nếu bạn cần nghiên cứu kĩ hơn về các bí quyết thanh toán quốc tế và áp dụng vào thực tiến, bạn đủ sức tham dự các lớp học xuất nhập khẩu ở hà nội và tphcm tại Xuất nhập khẩu Lê Ánh. kiềm hãm học được giảng dạy bởi đội ngũ chuyên gia trong ngành nghề xuất nhập khẩu và Logistics đã sử dụng việc tại các công ty xuất nhập khẩu, logistics to trong nước và quốc tế.

Lời kết

Như vậy thenxtcoin.com đã giới thiệu đến bạn các trường cần đọc hiểu trong phương thức thanh toán L/C. Một trong những thanh toán quan trọng trong xuất – nhập. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở chuyên đề sau nhé!

Hồng Quyên – Tổng hợp

Tham khảo (xuatnhapkhauleanh.edu.vn,eximshark.com,…)

Danh mục: Tài Chính
Nguồn: https://thenxtcoin.com

0 ( 0 votes )

The NXT Coin

https://thenxtcoin.com
Blog Tin tức coin ,trang tin tức bitcoin mới ,tin tức cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất về tiền điện tử, Bitcoin ...

Readers' opinions (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÀi Viết liên quan

Load more